Laurens vertelt over Mali op Radio 1


 

MUZIEK IS ZUURSTOF VOOR MALI

29 januari 2013

“Muziek is zuurstof voor Mali. Toen ik hoorde dat de sharia werd ingevoerd, sneed er een mes door mijn ziel.” Laurens Joensen, muzikant, zei dat dinsdag in Dit is de Dag.

Joensen, bluesliefhebber en ‘altijd op zoek naar het verhaal achter de muziek’ hoorde twee jaar geleden Malinese muziek in een Amsterdamse kroeg en stond aan de grond genageld. “Mijn ziel landde.”

Hij reisde naar Mali – ‘daar ligt de bron van de blues’ – en bezocht de beroemde muzikant Ali Farka Touré. “Er was wederzijde erkenning. Muziek liegt nooit.”

Sharia
De rijke muziekcultuur van Mali kwam afgelopen weken in delen van het land onder druk door de oprukkende islamisten. In sommige steden werd de sharia ingevoerd, die muziek verbiedt. Ook al hebben de Fransen veel terrein heroverd, de Malinese bevolking kan wel wat steun gebruiken.

Joensen wil door middel van (benefiet)concerten en een documentaire zijn Malinese collega’s een hart onder de riem steken. “Ik word gesteund door Paradiso, Unesco en Oxfam Novib!”

———————————————————————————————————————————-

MUSIC IS OXYGEN FOR MALI

January 29, 2013

 

“Music is oxygen for Mali. When I heard that Sharia was introduced, it cut a knife through my soul.” Laurens Joensen, musician, said Tuesday on Radio1 This is the Day.

Joensen, blues lover and ‘always looking for the story behind the music’, heard two years ago Malian music in a bar in Amsterdam and stood transfixed. “My soul landed.”

He traveled to Mali – ‘there lies the source of the blues’ – and visited the famous musician Ali Farka Touré. “There was mutual recognition. Music never lies.”

Sharia
The rich musical culture of Mali came last week in parts of the country under pressure from the advancing Islamists. In some cities was introduced Sharia, which prohibits music. Even if the French have a lot of ground recaptured, the Malian population can use some support.

Joensen wants through (benefit) concerts and a documentary Malian colleagues heartened stabbing. “I am supported by Paradiso, UNESCO and Oxfam!”